• *

Nieuws

Erfrecht

Na overlijden van een dierbare komt er veel op u af. Terwijl u in een rouwproces zit, moeten er talloze praktische zaken geregeld worden, zoals het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, het onderbrengen van huisdieren, het afhandelen van verzekeringen, belastingaangiftes etc. Bovendien moet de nalatenschap verdeeld worden. Helaas ontstaan daarbij regelmatig ruzies tussen de erfgenamen, onenigheid met de executeur of vereffenaar of conflicten met schuldeiseres. Onze erfrechtadvocaat helpt u bij de uitleg van het testament en adviseert u om tot een juiste verdeling te komen.

 

Belangrijk is om bij onenigheid of onduidelijkheid tijdig informatie en hulp te vragen om te voorkomen dat de kwestie moeilijker wordt. Zo nodig kan een juridische procedure worden gevoerd.

 

Onze erfrechtadvocaat heeft specialistische kennis over onder andere de volgende zaken:

 • aanvaarding van de nalatenschap

 • legaten

 • wilsrechten

 • bewindvoering

 • ouderlijke boedelverdeling

 • inbreng

 • giften

 • versterferfrecht

   

   

01-11-2016