• *
E-mail

Advocaten

images/20121129_165903oorschot.jpg
mr. F.H.M. van Oorschot
a7a9ab
Mr. F.H.M. van Oorschot

Afstudeerjaar: 1981
Universiteit: Utrecht
Verbonden aan het kantoor sinds: 1986


Mr. Van Oorschot heeft via een middelbare schoolopleiding aan het Norbertuscollege te Roosendaal in 1976 aanvang gemaakt met een rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 

Na een onderbreking vanwege diverse buitenlandse stages (Frankrijk/Duitsland) is hij in 1981 afgestudeerd. 

Mr. Van Oorschot is sinds 1981 als advocaat werkzaam, aanvankelijk verbonden aan het kantoor van mr. I.M. van den Heuvel en vanaf 1986 in een eigen praktijk en thans in een maatschap met mr. W.H.P. de Jongh en mr. drs. P.J.W. Vermunt. 

inmiddels bijna 40 jaar advocaat is hij gepokt en gemazeld in diverse rechtsgebieden en dan met name handels - en ondernemingsrecht, burenrecht, arbeidsrecht en insolventierecht. 

Nevenfuncties:
secretaris Stichting Hurks Genootschap Roosendaal

Advocaten
  • Insolventierecht
  • Ondernemingsrecht
  • Contractenrecht
  • Arbeidsrecht
  • Huurrecht
*