Lucy Vermunt-van den Heuvel

Gedwongen opname en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis of verpleeghuis en gedwongen medicatie zetten het leven op zijn kop. De zaken die ik behandel hebben dan ook veel impact op het persoonlijk leven van cliënten. Dit vraagt om meer dan een louter juridische benadering.

 

Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit van Leiden en mijn studie in 1979 afgerond.  Na aanvankelijk in de algemene rechtspraktijk werkzaam te zijn geweest, ben ik me gaan specialiseren in het gezondheidsrecht. Ik heb me specifiek toegelegd op psychiatrisch patiëntenrecht en op zaken die samenhangen met de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang.

 

Ik ben aangesloten bij de Vereniging Psychiatrische Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN). Ik heb me in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op het rechtsgebied Psychiatrisch Patiëntenrecht. Deze registratie verplicht me om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Ervaring