Huurrecht

Huurrecht

Rechtsbijstand in huurzaken valt grofweg te verdelen in twee gebieden: huur en verhuur van bedrijfsruimte enerzijds en huur en verhuur van woonruimte anderzijds. Voor vragen en geschillen op beide gebieden kunt u bij OJV advocaten terecht.

Bedrijfsruimte

Heeft u een huurder voor uw winkel- of bedrijfspand? Wilt u een huurovereenkomst laten opstellen of controleren? Of bent u een huurder van een winkel- of bedrijfsruimte en heeft u problemen met de verhuurder? OJV advocaten staat verhuurders bij in kwesties over:

 • Huurovereenkomst opstellen, beoordelen of aanpassen naar uw wensen
 • Opzegging en ontbinding huurovereenkomst bedrijfsruimte
 • Tussentijdse beëindiging huur
 • Indeplaatsstelling
 • Betalingsproblemen bij huurder

OJV advocaten staat huurders bij in kwesties over:

 • Indeplaatsstelling realiseren
 • Opzegging of ontbinding aanvechten
 • Tussentijdse beëindiging van de huur
 • Gebreken aan het pand
 • Huurvragen van winkeliers/detailhandel

Woonruimte

De wet geeft de huurder van woonruimte veel bescherming. Als hierop inbreuk wordt gemaakt of als er sprake is van een door de wet erkende zwaarwegende reden om hiervan af te wijken, dan kan OJV advocaten u hierin bijstaan en adviseren. OJV advocaten staat zowel huurders als verhuurders bij. Dan gaat het om over:

 • Huuropzegging
 • Ontruiming
 • Indexatie van de huur
 • (achterstallig) onderhoud
 • Onderhuur
 • Huurprijsbescherming

OJV advocaten zorgt er in huurkwesties voor dat u weet waar u aan toe bent en heeft u de garantie dat uw belangen als huurder of verhuurder voorop worden gesteld!