Insolventierecht

Insolventierecht

OJV advocaten behandelt faillissementen en verleent bijstand bij het aanvragen van het faillissement van een debiteur die in gebreke blijft of het faillissement van uw eigen onderneming.

Ook kunnen we u adviseren over het voeren van verweer tegen een faillissementsaanvraag en over het instellen van hoger beroep of verzet tegen de faillietverklaring. Verkeert uw onderneming in financieel zwaar weer? Dan is het belangrijk een eventuele faillissementsaanvraag niet af te wachten, maar om in een zo vroeg mogelijk stadium deskundige hulp in te schakelen. Insolventierechtelijke vraagstukken komen daarnaast aan de orde in het kader van onder meer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), de surséance van betaling en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Diverse invalshoeken

OJV advocaten kan u in insolventierechtelijke kwesties en procedures vanuit verschillende invalshoeken adviseren en bijstaan. Als curator, maar ook als advocaat van bijvoorbeeld crediteuren of van een bestuurder die te maken krijgt met rechtmatigheidsonderzoek, paulianeuze transacties of bestuurdersaansprakelijkheid. Soms kan de curator een doorstart realiseren. Soms kan de schuldenaar de crediteuren een akkoord aanbieden. De specialisten van OJV advocaten zijn met dergelijke situaties bekend. Of het nu vanuit het perspectief van de crediteur, de schuldenaar of een andere betrokkene is.