Incasso

Incasso

OJV advocaten kan u bijstaan bij “standaard” incassozaken, maar ook bij complexere aangelegenheden die om maatwerk vragen, zoals zakelijke handelsgeschillen die al dan niet tot procedures leiden.

Bij het inschakelen van een professionele partij om uw geldvorderingen te innen is een advocaat misschien niet de eerste mogelijkheid die bij u opkomt. Toch kan de hulp van een advocaat in bepaalde gevallen geen overbodige luxe zijn, bijvoorbeeld bij een beslaglegging, het treffen van een regeling of als u wilt dat de relatie met de debiteur ondanks de betalingsperikelen behouden blijft. Al naar gelang de behoefte, die van geval tot geval kan verschillen, zorgt OJV advocaten voor het sommeren, het nemen van de juiste rechtsmaatregelen en het inschakelen van de deurwaarder.