Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

OJV advocaten kan u van dienst zijn met advies op het gebied van ondernemingsrecht. Bijvoorbeeld als het gaat om geschillen tussen aandeelhouders onderling of met bestuurders, fusies, reorganisaties of het opstellen en/of naleven van contracten.

Sinds jaar en dag komt OJV advocaten in aanraking met het juridisch opereren en functioneren van ondernemingen. Onze ervaring met de insolventierechtpraktijk en de verdeling van ondernemingen bij scheiding in de familiepraktijk hebben ons in de loop der jaren een schat aan kennis en inzicht opgeleverd. Dikwijls komen meerdere disciplines samen op het brede terrein van het ondernemingsrecht. Het is dan zaak om, tijdig en in overleg, een deskundige notaris, accountant, fiscalist of gespecialiseerde collega bij uw dossier te betrekken.