Polle Vermunt

Een faillissement is ingrijpend. Zowel voor de ondernemer als bijvoorbeeld werknemers en schuldeisers. Niet alleen als curator, maar ook als advocaat van betrokken partijen bezie ik dat proces vanuit verschillende invalshoeken. Behalve om gedegen kennis van het insolventierecht, mijn specialisatie, vraagt dit om een praktische, multidisciplinaire en oplossingsgerichte benadering.

 

Wie erft, kan vereffenaar van de nalatenschap worden. De vereffening van een nalatenschap lijkt op de afwikkeling van een faillissement. Veel regels zijn hetzelfde. Vanuit die samenhang ben ik me gaan verdiepen in het erfrecht, met specifieke aandacht voor vereffening.

 

Na het gymnasium aan het Norbertuscollege te Roosendaal studeerde ik rechten in Utrecht (afstudeerjaar 1998) en bedrijfskunde in Rotterdam (afstudeerjaar 2002). De combinatie van deze twee studies brengt juridische vaardigheden samen met bedrijfs- en cijfermatig inzicht. Die gecombineerde kennis komt me in mijn werk als advocaat goed van pas.

 

Ik ben lid van de Vereniging van Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en van de Nederlandse Organisatie van Executeurs (NOVEX). In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik de rechtsgebieden Insolventierecht (faillissement, surséance van betaling, WSNP) en Erfrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht me om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op beide rechtsgebieden.

Ervaring