Rufus Oliemans

Naast algemeen recht richt mijn praktijk zich vooral op arbeidsrecht voor zowel werknemer als werkgever, mkb-rechtsbijstand en (jeugd)strafrecht. Ook sta ik veel van mijn cliënten bij in Leerplichtwetszaken en dan vooral de strafrechtelijke problematiek rond thuisonderwijs. 

 

Aan directe betrokkenheid en rechtstreeks contact met mijn cliënten hecht ik grote waarde. Ik ben maatschappelijk en bestuurlijk actief en mijn speciale aandacht gaat uit naar de jachtwetgeving.

 

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik de rechtsgebieden Strafrecht, Jeugdstrafrecht en Arbeidsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht me om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op de drie genoemde rechtsgebieden.

Ervaring