Executie _ vereffening

Executie & Vereffening

Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap (of erfenis). Is er bij testament geen executeur benoemd, dan moeten de erfgenamen de zaken samen afwikkelen. Dat heet vereffenen.

Een nalatenschap bestaat uit alles wat iemand achterlaat na overlijden. Is in het testament een executeur benoemd, dan kan deze snel belangrijke zaken oppakken. Zonder executeur zijn alle erfgenamen samen bevoegd én verplicht om de nalatenschap af te wikkelen. Eén weigerachtige of trage erfgenaam kan dan alles stilleggen. Een executeur benoemen is dus erg praktisch. Zeker bij complexe nalatenschappen, verschillen van meningen in de familie, verre familieleden of als een bedrijf onderdeel is van de nalatenschap. OJV advocaten kan u helpen met het regelen van zaken tijdens uw leven en na uw overlijden.

Vereffenen zonder executeur

Is er bij testament geen executeur benoemd? En is de nalatenschap door één of meer erfgenamen beneficiair aanvaard? Dan zijn alle erfgenamen gezamenlijk vereffenaars. Is de nalatenschap door één of meer erfgenamen beneficiair aanvaard, dan gebeurt dit ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Zo wordt vooraf duidelijk of de bezittingen in de nalatenschap groter zijn dan de schulden. Loopt de afwikkeling door de erfgenamen spaak, dan kan de rechtbank een onafhankelijke, (professionele) vereffenaar benoemen.

Ervaren expert

Volgens de wet kunnen erfgenamen, belanghebbenden, schuldeisers en het Openbaar Ministerie om een vereffenaar vragen. Als u dit aanvraagt, kunt u een persoon voordragen aan de rechter. Bij voorkeur is dat een expert die ervaring heeft met complexe nalatenschappen. Deze zorgt ervoor dat schulden worden betaald, de belastingaangiftes worden geregeld en dat alles wat te veel betaald is, terugkomt. Kortom, een vereffenaar zorgt ervoor dat de afwikkeling van de nalatenschap voorspoedig verloopt.
De specialisten van OJV advocaten kunnen als professioneel vereffenaar optreden en zij kunnen adviseren over vraagstukken die betrekking hebben op de vereffening van een nalatenschap.