Erfrecht

Erfrecht

Het erfrecht is een complex rechtsgebied. Heeft u advies of bijstand nodig voor een erfrechtkwestie? Dan is het belangrijk dat uw advocaat dit rechtsgebied goed beheerst en er diepgaande kennis van heeft. 

Het overlijden van een naaste is verdrietig en ingrijpend. Maar ook de nalatenschap moet worden afgewikkeld. Denk bijvoorbeeld aan de verdeling van de erfenis, vragen over een executeur of testament, de rechten van erfgenamen en de legitieme portie.  Daarbij ontstaat niet zelden onenigheid tussen de erfgenamen, met de executeur of de vereffenaar of er ontstaan conflicten met schuldeisers. Een gespecialiseerde erfrechtadvocaat kan u daarin bijstaan. Het erfrecht is een complex rechtsgebied. Als u advies of bijstand nodig hebt bij een erfrechtkwestie is het belangrijk dat u bij een advocaat terecht komt die het rechtsgebied goed beheerst en diepgaande kennis heeft. 

Uw belang staat voorop

OJV advocaten probeert in een dergelijk geval escalatie van de zaak tegen te gaan. We helpen u bij de uitleg van het testament en adviseren u om tot een correcte afwikkeling te komen. Uw belang staat daarbij voorop. Belangrijk is om bij onenigheid tijdig informatie en hulp te vragen. Zo kunt u voorkomen dat de kwestie moeilijker wordt. Mocht het onverhoopt nodig zijn, dan staat OJV advocaten u bij in een gerechtelijke procedure.