Minderjarigenstrafrecht en jeugdrecht

Minderjarigenstrafrecht en jeugdrecht

OJV advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van jeugdstrafzaken. Ook hebben wij hierbij oog voor de rechten en belangen van de ouders van de minderjarige. Onze advocaten Mr Oliemans en Mr  Kranenburg zijn door de rechtbank toegevoegd aan een pool van advocaten die minderjarigen bijstaan in strafzaken en uithuisplaatsingen. Zij zijn door opleiding en ervaring gespecialiseerd in het jeugdrecht ook gecombineerd met het jeugdstrafrecht waar vaak begeleiding ook van ouders een belangrijk onderdeel vormt van hun werkzaamheden.

Wij geven advies en raad aan ouders wier kinderen in aanraking komen met het strafrecht.

Dat geldt ook voor ouders en kinderen welke geconfronteerd worden met onder toezicht-stellingen (OTS) en uithuisplaatsingen (UHP).

Wij weten door onze ervaring welk een impact dergelijke situaties hebben op alle direct betrokkenen en begeleiden hen daarin met raad en daad.

In Leerplichtswetzaken welke via het strafrecht maar ook het familierecht afgehandeld worden hebben mrs Oliemans en Kranenburg nauw contact met de maatschappelijke organisaties in dit veld zoals het netwerk Thuisonderwijs.